Ikke fyll ut dette feltet:
Personinformasjon
Dekanskolen

Kursavgiften er kr 60 000 (inkl mva) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for 4 samlinger, overnatting og alle måltider på Losby gods. Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker.

4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager fordelt på følgende datoer: 

 • 14.–16. oktober 2019 
 • 2.–4-desember 2019
 • 2.–4. mars 2020 
 • 8.–10. juni 2020 
 1. 60 000,00


Overnatting

Det er ventet at alle overnatter på Losby Gods i hele perioden på alle 4 samlinger. 

Dersom du likevel ikke skal ha overnatting en eller flere av nettene må du ta kontakt på e-post til anita@meetings.no


Har du behov for overnatting en/flere søndager i forkant av samlingene?

Jeg har behov for overnatting fra søndag:

Overnatting fra søndag er ikke inkludert i kursavgiften og betales direkte til hotellet ved ankomst. Overnatting inkludert frokost fra søndag til mandag kr 1490,-.

Betingelser og informasjon

Forventning til nærvær og aktiv deltakelse

Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis/diplom fra UHR-Dekanskolen.

Kursavgiften er satt og det gis ikke redusert pris ved fravær.


Faktura:

Meetings as fakturerer på vegne av Universitets- og høgskolerådet, du mottar faktura for  kursavgiften i løpet av oktober 2019. Dersom din institusjon krever faktura i EHF format velger du dette i feltet under. 

Feltet "PO-nummer (Innkjøpsordre nr.)" kommer når du velger fakturametode og gjelder merking av faktura, enten det er fakturareferanse, bestillerkode eller lignende. Dersom du ikke har behov for merking av faktura, sett mellomrom for å komme videre.


Dekanskolen ønsker at din e-post og telefonnummer deles med de andre deltakerne.

 1.  Jeg godkjenner deling
   Nei, jeg ønsker ikke at dere deler
Betaling
 1. Betalingsalternativ:
  Faktura
  Elektronisk faktura EHF
Meetiongs Logo Powered by WebSite AS