Ordliste over begrepene som er svært ulike i de nordiske landene:

Danmark - Ordliste I

Norge - Ordliste I

Sverige - Ordliste I

Finland /Suomi - Ordliste I

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS