Nordisk forening for hygienesykepleiere inviterer til konferanse om

Risiko- og sårbarhetsanalyse, arkitektur og renhold sett i lys av resistente mikrober.

 
13-15. 09.2017, Clarion Hotel og Congress Trondheim
 
Konferansen vil fokusere på om våre helseinstitusjoner har tatt hensyn til fremtidens utfordringer når det gjelder resistente mikrober.
 
  • En teoretiske og praktisk tilnærming til risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Fremtidens helseinstitusjoner for fremtidens mikrober. Forstår arkitektene oss og forstår vi arkitektene?
  • Rengjøring og desinfeksjon sett i lys av resistente og andre smittsomme agens. Vi får høre flere kjente eksperter både fra de nordiske landene og Skottland

 

Nordisk hygienekonferanse 2017 er kursgodkjent fra Norsk Sykepleierforbund, NSF, som meritterende med totalt 16 timer.
Det er søkt om kursgodkjenning fra Den norske legeforening.

 
 
Ønsker du å være utstiller på denne konferansen?
Eller har
 du spørsmål andre om konferansen, kontakt teknisk arrangør på nsfh@event123.no eller telefon (+47) 46 97 78 19
 
 
Organsisasjonskomiteen består av:
Arnold Måsøval-Jensen, arnold.maasoeval-jensen@helse-mr.no, telefon:+47 91 69 24 70
Tori Tollefsen, tori.tollefsen@diakonsyk.no, telefon: +47 22 45 15 54
Horst Bentele, Horst.Bentele@fhi.no, telefon:  +47 21 07 66 68
Martin Steinbakk, martin.steinbakk@fhi.no, telefon: +47 21 07 65 71
Lone Carlsson, lone.mimi.carlsson@suf.kk.dk, telefon:+45 51 62 58 65
Mie Andersen, annemand@rm.dk, telefon:+45 78 45 56 44
Jette Holt, jho@ssi.dk, telefon:+45 32 68 37 52
Ann-Christin Johansson, Ann-Christin.E.Johansson@regionhalland.se, telefon:+46 (0) 70 256 1707
Gunnar Hagström, gunnar.hagstrom@regionorebrolan.se, telefon:+4619-60 25 288

Fanny Bergman, fanny.bergman@folkhalsomyndigheten.se, telefon: +4610-2052184

 
Teknisk arrangør er Meetings as ved:
Anita Hammersvik, nsfh@event123.no, telefon:(+47) 46 97 78 19 (no SMS)
Eva Løvseth, nsfh@event123.no, telefon:(+47) 46 97 78 17 (no SMS)
 
 
 
Meetiongs Logo Powered by WebSite AS