Tittel:
Food in institutions: Proximity, information sharing and service variability

Forfattere:
Elisabeth Lind Melbye, Associate professor, Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger, Norway*.
Kjersti Berge Evensen, PhD candidate, UiS Business School, University of Stavanger, Norway.

 

Tittel:
Er det samanheng mellom ernæringsmessig risiko og postoperative sårinfeksjonar?

Forfattere:
Eli Skeie, Ernæringskoordinator, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge
Anne Mette Koch, Konst. seksjonsleiar, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge
Stig Harthug, Seksjonsleiar, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus og professor II, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Norge
Unni Fosse, Rådgjevar, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge
Kari Sygnestveit, Ernæringskoordinator, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge
Roy Miodini Nilsen, Førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet, og Biostatistiker, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge
Randi Julie Tangvik, Førsteamanuensis, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og ernæringskoordinator, Forskings og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Norge

 

Tittel:
Intake of saturated fat and monounsaturated fat and risk of coronary heart disease in Norwegian middle-aged adults. The Hordaland Health Studies (HUSK).

Forfattere:
Teresa R Haugsgjerd, PhD student, University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, Bergen, Norway.
Grace M Egeland, Professor II, University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, Bergen, Norway, Norwegian Institute of Public Health, Bergen, Norway
Ottar Nygård, Professor, MD, University of Bergen, Department of Clinical Science, Bergen, Norway. Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Gerhard Sulo, Senior researcher, MD, Norwegian Institute of Public Health, Bergen, Norway.
Kjetil L Bjørnevik, Post doc, MD, Harvard University, Cambridge, United States
Jannicke Igland, Senior Engineer, University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, Bergen, Norway.
Grethe S Tell, Professor, University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, Bergen, Norway. Norwegian Institute of Public Health, Division of mental and physical health, Bergen, Norway


Har du noe interessant fra ditt fagfelt som du gjerne vil presentere for andre? Da er posterpresentasjon en ypperlig mulighet.
Masterstudenter og stipendiater har mulighet til å stille ut postere som konferansedeltakerne kan besøke i pausene.

Meld fra til Hilde Gras (hilde.gras@sshf.no) innen 1. mars om du ønsker å stille ut poster. Abstrakt til poster sendes inn med følgende informasjon:

  • Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post.
  • Abstrakttittel.
  • Forfattere: Fornavn, etternavn, tittel, sykehus/institusjon, avdeling, by, land.
  • Presenterende forfatter skrives først.
  • Korresponderende forfatters e-post settes i kursiv.
  • Abstrakttekst maksimalt 2000 tegn (inkludert mellomrom).
  • Abstraktteksten bør ha følgende disposisjon: Introduksjon, materiale og metoder, resultater og konklusjon.
  • Abstraktet må være informativt og representativt for posterens innhold.
  • Tabeller, figurer og referanser skal ikke med i abstraktet.

Vi håper å få inn mange bidrag! Ved å stille ut poster får du profilert arbeidet ditt og arbeidsplassen din. Deltakelse gjeldes som publikasjon og kan føres opp i egen CV. Vi vil gjerne ha bidrag fra masterstudenter. Har du ikke stilt ut poster før kan du se her:

Innholdet i poster:
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/poster-pa-kurs-og-konferanser/
Mal for posters:
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb2_Postere.htm

 

Meetings Logo Powered by WebSite AS