Har du noe interessant fra ditt fagfelt som du gjerne vil presentere for andre? Da er posterpresentasjon en ypperlig mulighet.
Masterstudenter og stipendiater har mulighet til å stille ut postere som konferansedeltakerne kan besøke i pausene.

Meld fra til Hilde Gras (hilde.gras@sshf.no) innen 1. mars om du ønsker å stille ut poster. Abstrakt til poster sendes inn med følgende informasjon:

  • Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post.
  • Abstrakttittel.
  • Forfattere: Fornavn, etternavn, tittel, sykehus/institusjon, avdeling, by, land.
  • Presenterende forfatter skrives først.
  • Korresponderende forfatters e-post settes i kursiv.
  • Abstrakttekst maksimalt 2000 tegn (inkludert mellomrom).
  • Abstraktteksten bør ha følgende disposisjon: Introduksjon, materiale og metoder, resultater og konklusjon.
  • Abstraktet må være informativt og representativt for posterens innhold.
  • Tabeller, figurer og referanser skal ikke med i abstraktet.

Vi håper å få inn mange bidrag! Ved å stille ut poster får du profilert arbeidet ditt og arbeidsplassen din. Deltakelse gjeldes som publikasjon og kan føres opp i egen CV. Vi vil gjerne ha bidrag fra masterstudenter. Har du ikke stilt ut poster før kan du se her:

Innholdet i poster:

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/poster-pa-kurs-og-konferanser/

Mal for posters:

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb2_Postere.htm

 

Meetings Logo Powered by WebSite AS