Velkommen

KEFF og faggruppen Ernæring ved spiseforstyrrelser inviterer til etterutdanningskurs om psykisk helse og ernæring 28. oktober til 1. november (uke 44). Kurset vil holdes på Meet Ullevål, Oslo.

 

Selv om intuisjonen vår tilsier at det er en sammenheng mellom ernæring og mental helse, skal dette belyses vitenskapelig før fagpersoner kan bruke det i sin arbeidshverdag. Forskere over hele verden har lenge prøvd å finne ut av om og hvordan maten vi spiser påvirker vår psykiske helse. Psykiske lidelser er gjerne sammensatte og langvarige, og ernæringsproblemer er derfor ikke uvanlig blant denne pasientgruppen. Problemene kan være knyttet til både undervekt, overvekt og feilernæring. Det er lite som tyder på at mennesker kan spise seg friske fra psykiske lidelser, men riktig kosthold kan bidra til at pasientene får det bedre totalt sett, har færre symptomer og unngår tilleggsplager.

 

I løpet av etterutdanningskurset ønsker vi å gi våre deltakere en innføring i psykiske lidelser, samt klinisk relevant og oppdatert gjennomgang av kunnskapen som i dag finnes mellom psykiske lidelser og ernæring, både når det kommer til forebygging og behandling. Til sist, men ikke minst ønsker vi å belyse hvordan tilnærmingen til denne pasientgruppen bør være for å oppnå mest mulig effektiv ernæringsbehandling.

 

Vi i komitéen har ventet på denne uken i mange år og gleder oss veldig.

 

Meld deg på i dag!

 

 

Spente hilsener fra,

 

Dijana, Ine, Ida, Bettina, Hilde, Edith og Maren

 

 

Meetings Logo Powered by WebSite AS