Program
ASVLs Høstkonferanse 2019

Tirsdag 5. november

09:00 - 10:00

Registrering 

10:00 - 10:30

Verdien av å gjøre arbeid mulig for alle
v/ styreleder Geir Lippestad

10:30 - 11:15 Modernisering i vår bransje - Hva kan vi lære av Veksthuset?
v/Bjørn Niklas Sjøstrom, Bjerk as
 
11:15 - 11:30 Pause
 
11:30 - 12:15

Nettbutikk så mye mer enn man tror!
Bjørkhaug Arbeidsfellesskap oppdaget fort at nettbutikken var så mye mer enn salgskanal. Hør daglig leder Hilde Stensvoll fortelle hvordan satsingen har gitt mange nye arbeidsarenaer for ansatte med tilrettelagt jobb.

Når organisasjonskartet må tegnes på nytt -tips og råd fra en som har gjort det
Mange vekst- og attføringsbedrifter må omorganisere seg for å sikre fortsatt godkjenning etter tiltaksforskriften. Daglig leder Aaste Føllesdahl på Miljøhuset Gnisten har gjort det - og deler sine erfaringer.
 

12:15 - 12:30 Pause
 
12:30 - 13:00 Via3 - veien til bedre omdømme og nye forretningsområder
Via3 er en helt annen bedrift enn for noen år siden. Det merker de ansatte, og lokalsamfunnet setter pris på det. Hør hvordan bedriften har jobbet strategisk med forretningsutvikling og omdømme.
v/ Ann-Kristin Bønøgård, daglig leder i Via3
 
13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 -14:30

Tilrettelagt arbeid – en mulighet for langt flere enn i dag?
Regjeringen har valgt å satse aktivt på Varig tilrettelagt arbeid - og mange som har stått i kø, har fått jobb det siste året. Hvordan vil regjeringen sikre at alle som trenger det, får en jobb? Og hvordan ønsker regjeringen å sikre tilpasset oppfølging til de mange som har fått jobb i ordinær virksomhet?
v/ Statssekretær Guro Angell Gimse

14:30 - 15:00 Worthwhile - få produktene ut til kundene!

Worthwhile kobler kunder som ønsker å vise samfunnsansvar, med bedrifter som lager sosialt bærekraftige produkter - for eksempel vekstbedrifter. Worthwhile kommer for å fortelle om mulighetene
v/Aiman Shaqura.

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:45

Riksrevisjonen presenterer: Undersøkelse av anskaffelser og oppfølgning av arbeidsmarkedstiltak i Arbeids- og velferdsetaten
v/ Trond Solås, avdelingsdirektør avdeling for revisjon av NAV og Ragnhild Farmen, prosjektleder

15:45 - 15.55 Pause
 
15:55 - 16:40

Mellom samfunnsoppdrag og bunnlinje
Hvordan gjøre arbeid mulig for alle når alt skal telles og måles?
v/ Jan-Erik Larsen, Partner og daglig leder i Kruse Larsen

19:00 - Forfriskninger og mingling i de Mauriske saler
19:30 Middag


Onsdag 6. november

09:00-09:45

Samskaping gir mer velferd
Kommunene klarer ikke alltid å gi innbyggerne de beste velferdstjenestene. For å møte innbyggernes behov må kommunene samarbeide med vekstbedrifter, sosiale entreprenører, private firmaer og frivillige organisasjoner. I dette innlegget forteller professor Rolf Rønning fra Høgskolen i Innlandet hvordan slike samarbeid har blitt gjennomført så langt, og hvordan de kan se ut i fremtiden, med særlig vekt på vekstbedriftenes situasjon.

09:45-10:00 Pause
 
10:00-10:45

Mennesker er ikke en utgiftspost, men en investering
Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost. Vekstbedriften Sølve har bidratt til regnskapet. v/Une Tangen, KS.

10:45-11:00

Pause

11:00-12:00 Inkluderende Kommune i praksis - se til Sølve og Søndre Land!
Tett samarbeid med vekstbedriften Sølve er viktig når nye velferdsløsninger skal utvikles i Søndre Land kommune. Kommunen er blant de 10 kommunene i Norge som har høyest andel uføre mellom 18-49 år.
 
12:00-12:15

Pause

12:15-13:00 Livet - det nære, og det å være menneske
v/ Sigbjørn Johnsen
 
13:00 Lunsj og vel hjem!
   

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS