HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    OM FOREDRAGSHOLDERNE    DELTAKERE    PÅMELDING    

 

Politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet

Ragnar Moen er daglig leder i Ytre Namdal Vekst. Ragnar har vært daglig leder helt fra etableringen av selskapet i januar 1991. Han har vært med på en fantastisk reise med 15 tiltaksdeltakere i 1991 til 115 tiltaksdeltakere  i 2016, og gått fra en omsetning på kr 250 000 til pene 22,2 mill i 2017.

 
 

Jørn Moe er daglig leder i Herøy ASVO


Anne Andersen har jobbet med arbeidsinkludering i 12 år og har de siste 9 årene vært daglig leder ved iVekst i Larvik. Hun har vært med i styret i AVSL sør og har i sittet i styret i Oktav siden etableringen i 2012.

Anne er utdannet sykepleier og har tidligere erfaring fra ulike deler av helsesektoren. Hun har i tillegg utdanning innen coaching, veiledning, administrasjon og ledelse.

iVekst har 53 plasser i varig tilrettelagt arbeid. Bedriften er medeier i opplæringskontoret Oktav og tilbyr tilrettelagt fagopplæring for lærekandidater i Vestfold. iVekst har et utstrakt og godt samarbeid med næringslivet i Vestfold og mange av arbeidstakerne i VTA har sitt arbeid ute i eksterne bedrifter.


Stig Roar Wigestrand jobber i Administrativt Forskningsfond ved Norges handelshøyskole (AAF) - et av Norges ledende miljøer innen organisasjonsutvikling og ledelse. Hans spesialområde er å utvikle virksomheters innovasjonsevne. Han har ledererfaring, har ledet 26 større innovasjonsprogram, veiledet over 150 innovasjonsprosjekter og mer enn 200 ledere i praktisk innovasjonsarbeid.

Stig har jobbet med ledere på alle nivåer, og har også flere års erfaring som førsteamanuensis i pedagogisk psykologi. Han er en anerkjent og mye brukt foredragsholder, hvor glimt-i-øyet er et viktig virkemiddel for å spisse det innovasjonsfaglige budskapet.

Elin Gullesen Bratt har vært partner i fagnettverket Relasjonsledelse Norge siden 2009.  Nyere forsking viser klart at relasjonsledere skaper bedre resultater, øker nærværet på arbeidsplassen, øker motivasjon og  engasjement for jobben, og gjør arbeidstakere selvledende.

Elin er en levende og engasjert kurs- og foredragsholder, coach og prosessveileder som oppretter god kontakt med kursdeltagerne. Hun har evnen til å nå inn til hver enkelt, og kommuniserer slik at folk skjønner og kjenner seg igjen i situasjonen.

Elin er utdannet  pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, coaching, NLP Practitioner og er autorisert på alle nivå innen relasjonsledelse.

Per Henrik Stenstrøm har en årrekke jobbet som journalist, programleder og redaktør i både TV og radio. Han har bred erfaring fra mange fra mange ulike redaksjoner, bl.a. Dagsrevyen, Se & Hør og Etterlyst. De siste årene har han vært programdirektør i P4, og han har fullført det prestisjetunge lederutviklingprogrammet AFFs Solstrand-program.

Stenstrøm er en meget populær og prisbelønt foredragsholder og en av de som virkelig stråler fra scenen. Han har i mange år hatt medietrening og kurs for politikere, næringslivsledere og ulike firmaer og organisasjoner.

 
Teknisk arrangør: Meetings as  -  Munkedamsveien 67 -  0270 Oslo  - www.meetings.no  - Tlf. 23 13 15 15
Powered by WebSite