Bli med på ASVLs Fagkonferanse 2019!

Statsbudsjettet for 2019 innebærer at 700 mennesker får en tilrettelagt jobb. Det er en historisk høy satsing på uføre som ønsker å jobbe. Samtidig har politikerne blitt enige om at Arbeidsforberedende trening skal prioriteres.

Det er et tydelig signal om at politikerne vil gjøre noe med utenforskapet, og bidra til at arbeid kan bli mulig for alle.

Nå er det opp til vekst- og attføringsbransjen å vise ansatte, arbeidssøkere, pårørende og politikere at arbeidsarenaene i bedriftene løfter den enkelte. Vi må vise at en tilrettelagt jobb er et springbrett for videre utvikling. Vi må vise at kvalifisering og opplæring er en integrert del av hverdagen i en vekstbedrift. Og vi må i enda større grad enn før spille på lag med næringslivet, slik at alle de som ønsker å bli en del av det norske arbeidslivet, får gode og relevante erfaringer.

For å få til det trenger må vi planlegge arbeidet, og jobbe metodisk. På Fagkonferansen 2019 får du kjennskap til konkrete metoder og virkemidler, og du får ta del i de erfaringene andre bedrifter har gjort.

Få en innføring i helt sentral metode
Individual Placement and Support (IPS) og Supported Employment (SE) tilbyr helt sentrale verktøy for bransjen. Metodene fra IPS/SE er også en etterspurt kompetanse hos NAV, som bestiller tjenester fra bedriftene. Thomas Knutzen fra IPS Norge og Ane Marte Stemland fra Unikum forteller hvordan du kan gjøre IPS/SE til stammen i din arbeidsinkluderingsinnsats, enten du jobber med tilrettelagt arbeid eller søkere som ønsker ordinært arbeid.

Hva tenker egentlig arbeidsgiverne når de skal inkludere personer med nedsatt arbeidsevne? Forsker Jon Rogstad prøver å svare.

I Østfold har mange elever blitt kvalifisert for arbeid gjennom lærekandidatordningen. Merete Blomberg fra FASVO i Fredrikstad deler suksessoppskriften.

Mange arbeidssøkere sliter med sin personlige økonomi. Og mange må få bedre lese- og regneferdigheter for å kunne kvalifisere seg til jobb. På konferansen får du tips til hvordan du kan styrke deltakernes kompetanse i både økonomi og basiskompetanse.

Lær av de flinke
ProFlex i Arendal ble Årets Vekstbedrift i 2018 og forteller om hvordan de jobber. Det samme gjør iVekst i Larvik, som har integrert yrkesopplæringen i Varig tilrettelagt arbeid.

Du får også høre om ASVLs samarbeid med KS Bedrift, og hvordan KS Bedrifts medlemmer jobber aktivt for å åpne arbeidslivet opp for flere. Rune Kvarme presenterer siste nytt om ASVLs ordning Inkluderende Bedrift - som gir deltakere i Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening praksis- og kvalifiseringsmuligheter i det ordinære arbeidsliv.

Vi avslutter konferansen med Heidi Klefstads morsomme og inspirerende foredrag Velg å være daglig gleder. Dette blir både gøy og lærerikt!

 

Vi håper vi ser deg på årets konferanse!
 

 
   

 

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS