Bli med på ASVLs Fagkonferanse 2018!

14. - 15. mars braker det løs på Scandic Oslo Airport!

Tema for årets Fagkonferanse er “Arbeidsglede og kompetanse”.

 

Her blir det også kickoff for iPraksis - Vekstbedriftenes nye praksisverktøy i regi av Inkluderende Bedrift! Vi gleder oss!

Som arbeidsleder, veileder eller attføringsansvarlig i en Vekst- og attføringsbedrift vet du at hovedoppgaven er å skape gode og utviklende arbeidsplasser. Det handler om å legge til rette for arbeidsglede og mestring!

På konferansen får du fagkunnskap som vil bidra til å løfte kompetansen din slik at du, og bedriften du jobber i, blir i stand til å møte nye krav og forventninger til tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og opplæring.

Hva vil NAV med Vekstbedriftene?
Hva NAV-sjef Sigrun Vågeng tenker om samarbeidet mellom NAV og Vekstbedriftene, har mye å si for din arbeidshverdag. Derfor har vi selvfølgelig invitert henne til konferansen. Vi håper du kommer for å høre hva hun har å fortelle.

En flyktnings vei til norsk arbeidsliv
Hvordan er møtet med norsk arbeidsliv og samfunn når man har vært gatebarn i Somalia?  Når ens seksuelle legning er sterkt tabuisert blant andre medflyktninger i Norge? Hør Amal Adens sterke historie om hvordan hun knakk språkkoden og fant nøkkelen til norsk arbeidsliv.

Fordyp deg i det du synes er spennende
Som på tidligere Fagkonferanser får du også mulighet å dykke dypere ned i temaer som er relevante for din hverdag, på våre spennende delseminarer.

Her er noen smakebiter:
Empowerment i praksis: For ansatte i Varig tilrettelagt arbeid er empowerment viktig. Hvordan kan du bidra til at personer med tilrettelagt jobb tar i bruk alle sine ressurser, evner og talenter?

Gjør hverandre gode: Lær deg å hente frem det beste i din kolleger gjennom god kollegaveiledning.

iPraksis og Inkluderende Bedrift: Kickoff for Vekstbedriftenes nye praksisverktøy! Gjør det lettere å samarbeide om praksisplasser med næringslivet!

Slik gjør vi det på iVekst: Bli inspirert av andre, og lær mer om hvordan iVekst jobber med opplæring, produktutvikling og lærekandidater.

Dette er bare noen av delseminarene du kan melde deg på. Se under programfanen for full oversikt.

I tillegg byr vi på det tankevekkende foredraget Sett, hørt og anerkjent - dine kolleger er din viktigste ressurs, og mye, mye mer!

 

Vi håper vi ser deg på Fagkonferansen!

 
   

 

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS