Sigrunn Vågeng er Arbeids- og velferdsdirektør i NAV.
 

Amal Aden (forfatterpsevdonym) er født i Nord-Somalia i 1983 og kom til Norge som 13-åring. I 2008 ga hun ut boken "Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne", og har etter dette utgitt flere bøker.
Amal er bl.a. tildelt Zola-prisen 2010 fordi hun har kritisert norsk innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte og refset innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet.

 

Kristian Fagerland peker på bevegelse som noe sentralt i menneskets utvikling og væremåte.
Han setter fokus på hvorfor sansemotorikk og balansetrening bør være en del av alles hverdag.

Kristian Fagerland er forfatter av boken "Oppdag en ny verden". Han er utdannet mikrobiolog og kiropraktor med spesialisering innen funksjonell nevrologi.

  Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter.  Rune er sentral i gjennomføringen av ASVL-prosjektene Inkluderende Kommune og Inkluderende Bedrift og gleder seg til kickoff for iPraksis – verktøyet som gjør det enklere å samarbeide med næringslivet om praksisplasser.
 

Geir Aker er instruktør, veileder kurs- og foredragsholder. Geir har 10 års erfaring fra Forsvaret, fra millimeterpresisjon i Garden til ledertrening ved en av Forsvarets skoler. Senere har han jobbet med mennesker som av ulike årsaker har havnet litt utenfor normen i samfunnet.

Med sin måte å undervise på er Geir stadig leid inn til Forsvaret, i tillegg til å undervise barn og voksne i det å hente fram potensiale i både gruppe og individ.

Han jobber til daglig med barn, ledelse og veiledning.
 

Stian Reinertsen har vært stipendiat hos Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemning (NAKU) siden 2009 og arbeider nå som faglig rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Stian har skrevet doktoravhandlingen «Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning».

  Geir Moen er fag- og kvalitetskonsulent, Promenaden AS.
 

May Østby er vernepleier og førstelektor ved Høgskolen i Østfold, samt førstelektor II ved Høgskolen i Molde. Hun har vært prosjektleder for forskningsarbeidene “Slik vil jeg ha det” og “Mitt hjem - min arbeidsplass”. I forskningsprosjektene har personer med utviklingshemning vært medforskere. Budskapet er at utviklingshemmede får økt innflytelse og medbestemmelse dersom ansatte i boliger og vekstbedrifter øker sin kompetanse og bevissthet om empowerment. 

 

Ingunn Anvik er attføringsansvarlig hos iVekst.

 

Tone Bredvei er opplæringskonsulent hos iVekst.

 

Espen Simonsen er forfatter, kurs- og foredragsholder, instruktør og coach. Espen har 12 års erfaring fra Forsvaret, med 2 år i internasjonal tjeneste og 8 år som operatør, leder og instruktør for selektert personell ved en av Forsvarets spisseste avdelinger.
Espen fokuserer på kommunikasjon, tilbakemeldingsstruktur og positiv forsterkning. Med bruk av verktøy og øvelser vil han lære deg grunnleggende coaching-metodikk og -ferdigheter som du og dine ansatte vil ha stor nytte og glede av både på arbeidsplassen og hjemme.

     
     

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS