Sigrunn Vågeng er Arbeids- og velferdsdirektør i NAV.
 

Amal Aden (forfatterpsevdonym) er født i Nord-Somalia i 1983 og kom til Norge som 13-åring. I 2008 ga hun ut boken "Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne", og har etter dette utgitt flere bøker.
Amal er bl.a. tildelt Zola-prisen 2010 fordi hun har kritisert norsk innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte og refset innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet.

 

Kristian Fagerland peker på bevegelse som noe sentralt i menneskets utvikling og væremåte.
Han setter fokus på hvorfor sansemotorikk og balansetrening bør være en del av alles hverdag.

Kristian Fagerland er forfatter av boken "Oppdag en ny verden". Han er utdannet mikrobiolog og kiropraktor med spesialisering innen funksjonell nevrologi.

 

Geir Aker er instruktør, veileder kurs- og foredragsholder. Geir har 10 års erfaring fra Forsvaret, fra millimeterpresisjon i Garden til ledertrening ved en av Forsvarets skoler. Senere har han jobbet med mennesker som av ulike årsaker har havnet litt utenfor normen i samfunnet.

Med sin måte å undervise på er Geir stadig leid inn til Forsvaret, i tillegg til å undervise barn og voksne i det å hente fram potensiale i både gruppe og individ.

Han jobber til daglig med barn, ledelse og veiledning.
 

Stian Reinertsen har vært stipendiat hos Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemning (NAKU) siden 2009 og arbeider nå som faglig rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Stian har skrevet doktoravhandlingen «Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning».

  Geir Moen er fag- og kvalitetskonsulent, Promenaden AS.
 

May Østby er vernepleier og førstelektor ved Høgskolen i Østfold, samt førstelektor II ved Høgskolen i Molde. Hun har vært prosjektleder for forskningsarbeidene “Slik vil jeg ha det” og “Mitt hjem - min arbeidsplass”.

Presentasjonen vil omhandle funn og refleksjoner rundt selvbestemmelse, basert på det tre års lange prosjektet «Slik vil jeg ha det!». I dette prosjektet har medforskere med utviklingshemming samarbeidet med forskere fra Høgskolen i Molde, NTNU og Nord Universitet. Prosjektet har handlet om utfordringer med selvbestemmelse og selvhevdelse for personer som mottar hjelp i private hjem.

 

Ingunn Anvik er attføringsansvarlig hos iVekst. Ingunn har jobbet med arbeidstakere i VTA siden 2010 og er utdannet vernepleier. iVekst jobber med et helhetlig arbeidstilbud til deres arbeidstakere som innebærer oppfølging og veiledning, motivering og utvikling. Gjennom fokus på kvalitetsarbeid i VTA og lærekandidater jobber de sammen for å øke fagopplæring i våre ulike avdelinger. I tillegg er Ingunn medansvarlig for utvikling av avdelingene i service- og tjenestetilbudet, samt markedsføring og strategi for videre arbeid ved bedriften.

 

Tone Bredvei er utdannet førskolelærer med spesialpedagogikk. Hun har bla vært veileder i attføringsbarnehager med ansvar for NAV-tiltak og fagopplæring av assistenter ved iFokus AS i mange år.

Fra 2016 har Tone i tillegg jobbet som opplæringskonsulent for lærekandidater og elever ved iVekst AS.

 

Espen Simonsen er forfatter, kurs- og foredragsholder, instruktør og coach. Espen har 12 års erfaring fra Forsvaret, med 2 år i internasjonal tjeneste og 8 år som operatør, leder og instruktør for selektert personell ved en av Forsvarets spisseste avdelinger.
Espen fokuserer på kommunikasjon, tilbakemeldingsstruktur og positiv forsterkning. Med bruk av verktøy og øvelser vil han lære deg grunnleggende coaching-metodikk og -ferdigheter som du og dine ansatte vil ha stor nytte og glede av både på arbeidsplassen og hjemme.

 

Rune Kvarme er utdannet lærer og spesial-pedagog og har en lang fartstid i å hjelpe mennesker med særskilte behov. Han har siden 2001 jobbet med attføring og arbeidsinkludering både i Attføringsbedrifter og interesseorganisasjoner. Han har jobbet tett med oppdragsgivere, næringsliv og attførings-bransjen og har tidligere etablert både Læringsnettverket og Ringer i Vannet. I dag jobber han som rådgiver i ASVL og har et særskilt ansvar for prosjektene Inkluderende kommune (eierskapsprosjekt), og Inkluderende Bedrift (samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere). Rune gleder seg nå til at bedriftene begynner å bruke iPraksis, en interaktiv praksisdatabase som kommer til å gjøre arbeidet med praksisplasser både enklere og mere hensiktsmessig, og ikke minst til samarbeidet med kommunene kan styrkes gjennom Inkluderende kommune-prosjektet.

     

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS