Programmet er med forbehold om endringer.

Onsdag 14. mars                            

09.00
 
Registrering
10.00 - 10.05

 
Åpning av ASVLs Fagkonferanse 2018
v/ Dag Sandvik
10.05 - 10.30
 
Partnerskapet mellom NAV og Vekstbedriftene - sammen for flere i jobb
v/Sigrun Vågeng, direktør i NAV
 
10.30 - 11.15
 
Det nye Norge
v/ Amal Aden
 
11.15 - 11.30
 
Pause
11.30 - 12.15

 

Bevare og øke arbeidsevnen – hvorfor sansemotorikk og balansetrening bør være en del av alles hverdag
v/ Kristian Fagerland, Fagsjef, Klinikk for Alle, Stavanger

12.15 - 13.00

 
Inkluderende kommune, synergi, faglighet og økt aktivitet
v/ Rune Kvarme, ASVL
13.00 - 14.00
 
Lunsj
14.00 - 14.45 Speed-dating med utstillerne 

 
Delseminarer:
14.45 - 15.30 (delseminar 1)
Hvordan gjøre hverandre gode? - Kollegaveiledning del 1 
v/ Geir Aker, Optimus kompetanse

Lokale: Viper 1 (del av hovedsal)
14.45 - 15.30 
(delseminar 2)
Arbeid gir utviklingshemmede økt livskvalitet
v/ Stian Reinertsen

Lokale: Viper 3 (del av hovedsal)
14.45 - 15.30 
(delseminar 3) - AVLYST!

 

14.45 - 15.30 
(delseminar 4)
Empowerment i praksis - Hvordan få ansatte i VTA til å ta i bruk sine ressurser, evner og talenter, del 1
v/ Geir Moen, Promendaden as

Lokale: Viper 2 (del av hovedsal)
14.45 - 15.30 
(delseminar 5)
Kickoff for iPraksis – Vekstbedriftenes nye praksisverktøy i regi av Inkluderende Bedrift
v/ Rune Kvarme, ASVL

Lokale: de Havilland (2. etg)
15.30 - 15.45 
Pause
 
15.45 – 16.30 
(delseminar 6)
Hvordan gjøre hverandre gode? - Kollegaveiledning del 2
v/ Geir Aker, Optimus kompetanse

Lokale: Viper 1 (del av hovedsal)
15.45 – 16.30 
(delseminar 7)
"Slik vil vi ha det!" Fokus på økt selvbestemmelse og selvhevdelse 
v/ May Østby, Høgskolen i Østfold

Lokale: Viper 3 (del av hovedsal)
15.45 – 16.30 
(delseminar 8)
Slik gjør vi det på iVekst: Opplæring, produktutvikling og lærekandidater
v/ Ingunn Anvik og Tone Bredvei, iVekst as

Lokale: Cessna (2. etg)
15.45 – 16.30 
(delseminar 9)
Empowerment i praksis - Hvordan få ansatte i VTA til å ta i bruk sine ressurser, evner og talender, del 2
v/ Geir Moen, Promendaden as

Lokale: Viper 2 (del av hovedsal)
15.45 – 16.30 
(delseminar 10)
Kickoff for iPraksis – Vekstbedriftenes nye praksisverktøy i regi av Inkluderende Bedrift
v/ Rune Kvarme, ASVL

​​​​​​​Lokale: de Havilland (2. etg)
18.00 - 19.00 
Forfriskning og underholdning i foajeen
 
19.00
Middag

 

Torsdag 15. mars

08.45 - 09.45

 
Sett hørt og anerkjent! -Dine kolleger, din viktigste ressurs
v/ Espen Simonsen, Gjør en forskjell AS
 
09.45 - 10.00 Kaffepause og utsjekk
 
10.00 - 11.40
 
Sett hørt og anerkjent! -Dine kolleger, din viktigste ressurs -fortsetter
v/ Espen Simonsen, Gjør en forskjell AS
 
11.40 - 12.00 Pause med utsjekk
 
12.00 - 13.00

 

Opplæring som virker – hvordan få ny kunnskap til å sitte?
v/ Geir Aker, Optimus kompetanse

13.00 Lunsj og vel hjem
 
 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS